Bakarkakoen berri, noiz, non eta zer?

Garai batean, bazen ohitura oso txar bat (egun, zenbaitzuk erabiltzen dutena, bertsolariaren, gaijartzaileon eta bertsogintza orokorraren kalterako), saio aurretik, bertsolariari gaia esaten zitzaienekoa. Bertsolaritza, bapatekotasuna oinarri den jardun bat izanik, halakorik ez dala egin behar da nire iritzia. Normalean, halakoak, bakarkako gaien kasuan gertatzen zen (eta da).  Irakurri dena…

Bakarkakoak, noiz eta zenbat?

Askotan planteatutako galdera da hau. Saio motaren arabera, bakarkako kopurua, bat edo beste izan liteke.
Nik erabili izan ohi dudan irizpidea da, oholtzan ditudan bertsolari kopuruaren laurdenak egingo du bakarkako ariketa. Irakurri dena…

Bakarkako itxiak eta zabalak

Azken urteetan, txapelketaren eraginez batipat, bakarkakoak, itxiak eta zabalak modura definitu izaten ditugu. Gustu kontua da, gaien itxi ta zabaltasunarena. Heldulekuek egiten dute gaia itxi edo zabal. Helduleku bakarra, sugerentea bada, itxia izan liteke; eta alderantziz.  Irakurri dena…

|

© Gaijartzailea.com 2016